รายวิชา 762-514 ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) คณะวิทยาการอิสลาม ขอเชิญผู้สนเข้าฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนผู้บริหารการศึกษาอิสลาม” (ครั้งที่ 1)


วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ทาง Google Meet คลิก 

เวลา 13.00-13.50 น.
ดร.ณัส อมาตยกุล จาก โรงเรียนร็อบบานีย์
ดำเนินรายการโดย นายเสรี พวงมณี

เวลา 14.00-14.50 น.
อ.อุมัร สวาหลัง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ดำเนินรายการโดย นางสาวยามีละห์ ยาหมาย

เวลา 15.00-15.50 น.
บาบอมูฮัมมัดรอสาลี หะยีดือราแม จากโรงเรียนดารุลฟุรกอน 
ดำเนินรายการโดย นายอิลยาส อิบราฮิม

ดำเนินการโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) และ ผศ.ดร.ซัมซู  สาอุ อาจารย์ผู้สอน 

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn