ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่" วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 65


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565"

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อิมาม อัลฆอซาลีย์ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตั้งเเต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบ

กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn