ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564


วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
ผ่านโปรแกรม
Microsoft Teams (ออนไลน์)
เข้าปฐมนิเทศ คลิก "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564"

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
 
___ภาคเช้า___
09.00 – 09.30 น.   นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์และลงทะเบียน
(ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams)
09.30 - 09.45 น. นำเสนอวิดิโอแนะนำคณะวิทยาการอิสลาม
09.45. – 10.15 น. คณบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาท
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ)
- แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการอิสลาม (พิธีกรแนะนำ)
10.15 – 10.30 น ระบบการดูแล อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)
10.30 - 11.00 น. การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคการเปลี่ยนแปลง New Normal
โดย ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
- แนะนำคณาจารย์คณะวิทยาการอิสลาม (พิธีกรแนะนำ)
11.00 - 12.15 น. พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในแผนก
12.15 – 13.00 น. ปิดพิธีภาคเช้า/รับประทานอาหารและละหมาด
___ภาคบ่าย___
13.00 - 13.30 น. นักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์และลงทะเบียน
(ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams)
กิจกรรมสโมสรพบปะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
- แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม
- ระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือ
- แนะนำระบบการเรียนการสอน
- ถาม - ตอบ
15.30 - 15.45 ปิดพิธีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เเละวิธีการติดตั้ง fais.psu.ac.th/page/การใช้งาน-microsoft-team-สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 

ช่องทางการดาวน์โหลด/ใช้งาน MICROSOFT TEAMS 

https://bit.ly/psu-teams-android
 

https://bit.ly/psu-teams-ios
 


 https://bit.ly/psu-teams-windows


ใช้งานผ่าน Browser
โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 

                                                                          


 

ไฟล์แนบ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn