ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการสนทนาประสาวิจัย (Research Talk) ครั้งที่6/2564


วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30-16.30 น. ผ่าน ZOOM
สนใจเข้าร่วมได้ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/98065918297
หรือ Meeting ID: 980 6591 8297

พบกับกิจกรรม
1. การเสวนา หัวข้อ “การสอนภาษาอาหรับในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและความท้าทาย” เวลา 13.30-15.30 น.
ผู้ร่วมเสวนา :
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุ อัสมิมานะ  คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแหคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮำมัด  วาเล็งสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหัมมัดมันซูร หมัดเร๊าะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. สรุปรายงานการวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เวลา 15.30-16.30 น.
  • รายงานโครงการวิจัย เรื่อง  “กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนภาษาอาหรับสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับมัธยมศึกษาฝั่งทะเลอันดามัน”
  • หนังสือ เรื่อง  الأَسَاسُ فِيْ العَرَبِيَّةِ التَّوَاصُلِيَّةِ لِلنَّاطِقِيْنِ بِالتَّايْلَانْدِيَّةِ สนทนาอาหรับขั้นพื้นฐานสำหรับผูเรียนชาวไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  สายทอง คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท่านสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก


+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn