ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม กำหนดจัดโครงการสนทนาประสาวิจัย (Research Talk) ครั้งที่5/2564 ตั้งวงคุย : ลุยวิจัย


ประเด็น : เตรียมพร้อมยื่นทุนวิจัย วช. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม)

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น.

สามารถเข้าร่วมได้ทาง Zoom Meeting 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96672428710?pwd=M1JXZEZlWXNGWitZTnVzWk9VL1Bsdz09
Meeting ID: 966 7242 8710 Passcode: 922852

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก

Program 5 : เส้นทางอาชีพนักวิจัย(ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานฯ)
Program 8 : สังคมสูงวัย
Program 9 : สังคมและความมั่นคง
Program 17 : การแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ


 

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn