ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม กำหนดจัดโครงการสนทนาประสาวิจัย (Research Talk) ครั้งที่4/2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบซูม ภายใต้หัวข้อ  “ชี้ช่องทาง เขียนโครงการ พิชิตทุน” 

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอิมามรอฟีอีย์ ชั้น2 คณะวิทยาการอิสลาม  

วิทยากรโดย ดร.สุรชัย  ไวยวรรณจิตร (ฟูอ๊าด)  ผู้บริหารโรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์"/นักวิชาการอิสระ

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัย ของคณะวิทยาการอิสลาม ได้รับความรู้และทราบถึงเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการยื่นสมัครต่อแหล่งทุน (Program Management Unit : PMU) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91359952401
Meeting ID: 913 5995 2401

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn