ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลามทุกชั้นปี กรอกแบบฟอร์มสำรวจการฉีดวัคซีนนักศึกษา

ตั้งเเต่วันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 คลิก https://forms.gle/FNWTH9yxHX7eVuu79

ติดต่อสอบถาม คุณยาฮารี กาเซ็ง งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม โทร. 084-998-7045

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn