อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา  (1 มกราคม 2533 -  31 มีนาคม 2533)
อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา   
1 มกราคม 2533 -  31 มีนาคม 2533
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี
1 เมษายน 2533 - 31 มีนาคม 2537
1 เมษายน 2537  - 14 มิถุนายน 2541
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หะสัน หมัดหมาน
15 มิถุนายน 2541 -  31 กรกฎาคม 2545
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี
1 สิงหาคม 2545  -  31  กรกฎาคม 2553
 

ดร.ยูโซะ ตาเละ
1 สิงหาคม 2553  - 2560
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
2560  - ปัจจุบัน
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn